پوستر فشارخون (پوستر آموزش به بیمار)

پوستر فشارخون (پوستر آموزش به بیمار)

پوستر فشارخون (پوستر آموزش به بیمار)

بطور کلی مخاطبان پوسترهای ما شامل دو گروه میشوند: بیماران و خانواده ایشان

این بار پوستر طراحی شده مربوط به توضیح فشار خون با زبانی ساده برای بیماران میباشد.

این پوستر با زبانی ساده قدم به قدم به آموزش مددجو و راهنمایی او میپردازد.

 طراحی پوستر توسط پرستاران محترم خانم ها ضیایی کیا،شامیرزالو،میرزایی در استان قم صورت گرفته است. که به جهت حفظ حقوق طراحان پوستر و گامی خیر در اموزش بیماران کشورمان با حداقل قیمت در سایت قرار داده شده است.

این پوستر میتواند در بخش های داخلی، سالن انتظار درمانگاه، مطب پزشکان کاردیولوژیک و داخلی و درمانگاهای تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.

فایلهای ارسالی برای شما: PDF , JPG

 برای خرید پوستر در قطع A3 از درگاه زیر میتوانید اقدام کنید تا فایل ان برای شما ارسال گردد.


خرید آنلاین