پوستر نارسایی قلبی (پوستر آموزش به بیمار)

پوستر نارسایی قلبی (پوستر آموزش به بیمار)

پوستر نارسایی قلبی (پوستر آموزش به بیمار)

بطور کلی مخاطبان پوسترهای ما شامل دو گروه میشوند: بیماران و خانواده ایشان

این بار پوستر طراحی شده مربوط به توضیح نارسایی قلبی با زبانی ساده برای بیماران میباشد.

این پوستر با زبانی ساده قدم به قدم به آموزش مددجو و راهنمایی او میپردازد.

موضوعات مرتبط با نارسایی قلبی چیست،چگونه تشخیص داده میشود، چه علایمی دارد و ... از مواردی میباشد که به آن در این پوستر پرداخته شده است.

طراحی پوستر توسط پرستاران محترم خانم ها ضیایی کیا،شاهمیرزالو،میرزایی در استان قم صورت گرفته است. که برای حفظ حقوق طراحان گرافیکی پوستر حداقل قیمت برای ان در نظر گرفته شده است. تا گام خیری باشد در اموزش بیماران عزیز کشورمان...

این پوستر میتواند در بخش های داخلی، سالن انتظار درمانگاه، مطب پزشکان کاردیولوژیک و داخلی و درمانگاهای تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.

فرم دریافتی پوستر پی دی اف و جی پی جی میباشد.

  برای خرید پوستر در قطع A3 از درگاه زیر میتوانید اقدام کنید تا فایل ان برای شما ارسال گردد. 


خرید آنلاین